Technik turystyki na obszarach wiejskich 515205 HGT.09 i 10 KKZ

Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej i zaocznej.

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły!

Lubisz przyrodę i cenisz kontakt z naturą? Jesteś osobą odpowiedzialną i uczciwą? Jeśli chciałbyś prowadzić własne gospodarstwo agroturystyczne, ale nie masz do tego uprawnień to kierunek TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ zapewni Ci zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu.

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności turystycznej na wsi,
 • planowanie, organizowanie i wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzanie dokumentacji związanej z organizacją oraz prowadzeniem turystyki wiejskiej
 • stosowanie efektywnych strategii marketingowych, związanych z prowadzeniem działalności zawodowej.

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • samodzielnie prowadzone biuro obsługi ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwo turystyczne,
 • ekologiczne gospodarstwo rolne,
 • instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem.

Kierunek ten powinny wybierać osoby, które charakteryzuje:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się,
 • dobry stan zdrowia,
 • umiejętność planowania zadań,
 • dokładność, systematyczność,
 • uczciwość, odpowiedzialność.

(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
od 3 do 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych

(z) – kształcenie odbywa się zaocznie (w weekendy)

1 – 1 rok

2 – 2 lata

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content