Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu z siedzibą w Sieradzu, przy ul. 3 Maja 7.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu możliwy jest pod numerem tel. nr 43 822 44 12 lub adresem email: kontakt@edukacja.sieradz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia kontaktu, prezentacji i przekazania oferty drogą elektroniczną lub telefoniczną.

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:

  • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu
  • partnerzy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu wykonujący na jego rzecz zadania na podstawie osobnych umów.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat.
Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości podjęcia działań związanych z obsługą zgłoszenia.
Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), w celu jak najlepszej personalizacji oferty poprzez propozycję wyboru typu szkoły, profilu kształcenia, specjalności czy systemu nauki.

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie za pomocą przycisku Cofnij zgodę na Cookies.

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content