Aktualności
Razem Możemy Więcej – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023 / Разом Ми Можемо Зробити Більше – Перша Частина Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2023 Роки

Razem Możemy Więcej – Program Aktywizacyjny dla Cudzoziemców na lata 2022-2023

Województwo Łódzkie realizuje dwa projekty wybrane w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” ogłoszonym w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

W ramach Priorytetu I: Aktywizacja zawodowa realizowane są kursy umiejętności zawodowych dla cudzoziemców dedykowane osobom dorosłym. Oferujemy siedem atrakcyjnych kierunków kształcenia do wyboru oraz doradztwo zawodowe.

W ramach Priorytetu II: Integracja i aktywność społeczna realizowane są kursy języka polskiego dla cudzoziemców dla osób dorosłych oraz młodzieży od 10 roku życia. Poziom zaawansowania dostosowujemy do potrzeb grupy.

Wszystkie kursy są bezpłatne i skierowane do cudzoziemców, a w szczególności do tych, którzy trafili do Polski w sytuacjach kryzysowych (np. związanych z działaniami zbrojnymi na terenie ich kraju – w tym w Ukrainie). Zajęcia organizowane są w trybie dziennym, stacjonarnym lub zaocznym w 12 placówkach oświatowych na terenie województwa łódzkiego. Szkoły zapewniają tłumaczy.

W ramach kursu organizator opłaca uczestnikom:
– środki dydaktyczne,
– wyżywienie podczas zajęć,
– ubezpieczenie NW,
– środki czystości i w razie potrzeby środki ochrony osobistej,
– transport i dojazd (na wniosek uczestnika).

Chęć zapisania się na kurs można zgłosić korzystając z przycisku „Zgłoś się” lub poprzez złożenie formularza w wybranej przez kandydata szkole.

Formularz zgłoszeniowy – Razem Możemy Więcej

 

Разом Ми Можемо Зробити Більше – Перша Частина Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2023 Роки

У Лодзькому Воєводстві реалізуються два проєкти, відібрані в конкурсі пропозицій «Разом Ми Можемо Зробити Більше – Перша Частина Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2023 Роки» в рамках Активаційної Програми для Іноземців на 2022-2025 роки, що фінансується з ресурсів резерву Фонду Праці, який адмініструється Міністром у Cправах Cім’ї та Cоціальної Політики.

В рамках Приорітету I: Професійна Активізація, реалізуються курси професійної майстерності для іноземців, присвячених повнолітнім. Ми пропонуємо сім цікавих сфер освіти на вибір і профорієнтацію.

В рамках Приорітету II: Інтеграція та соціальна активність реалізуються курси польської мови для іноземців для дорослих та молоді від 10 років. Підлаштовуємо рівень вивчення під потреби групи.

Усі курси є безкоштовними та адресовані іноземцям, зокрема до тих, хто прибув до Польщі в кризових ситуаціях (наприклад, пов’язаних з військовими операціями у їхній країні –  в тому числі і Україна). Заняття організовуються на щоденній, стаціонарній або заочній основі в 12 навчальних закладах Лодзького Воєводства. Школи надають перекладачів.

В рамках курсу організатор оплачує учасникам:
– навчально-методичні посібники,
– харчування під час занять,
– страхування,
– засоби гігієни та при необхідності засоби індивідуального захисту,
– транспорт і доїзд (за бажанням учасника).

Бажання записатися на курс можна застосувати за допомогою кнопки «Подати заявку» або подавши форму в обраний кандидатом навчальний заклад.

Форма заявки – Разом ми можемо більше

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content