Rekrutacja

JESTEŚMY SZKOŁĄ PUBLICZNĄ,
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ.

OFERUJEMY:

 • naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym,
 • wystarczy ukończenie szkoły średniej – nie wymagamy matury,
 • kształcimy młodzież i dorosłych,
 • bezpłatne kształcenie na kierunkach cieszących się popularnością i dających duże możliwości zatrudnienia,
 • bezpłatne praktyki zawodowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu,
 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i tzw, Europass w języku angielskim,
 • jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym,
 • współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu pomocy uczniom, w planowaniu kariery zawodowej i wsparcia w zakresie możliwości uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy,

SŁUCHACZE NASZEJ SZKOŁY PO ZDANIU PAŃSTWOWEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MOGĄ PODJĄĆ PRACĘ W KRAJU ORAZ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Zasady naboru do szkoły policealnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej /matura nie jest wymagana/
 • wypełniony Wniosek o przyjęcie (zakładka PLIKI DO POBRANIA)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA DANYM KIERUNKU,
 • AKTUALNE ZDJĘCIA ( 2 SZTUKI ).

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA SIERPNIA

TERMINY REKRUTACJI DO
Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu
w roku szkolnym 2023/2024

1. Postępowanie rekrutacyjne na I semestr roku szkolnego 2023/2024

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024 od dnia 16.05.2023r. do dnia 21.06.2023 r. do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosków o świadectwo posiadanie wykształcenia średniego do dnia 10.07.2023 r.
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się do dnia 12.07.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 14.07.2023 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od dnia 16.05.2023 r. do dnia 17.07.2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole od dnia 14.07.2023 r.  od godz. 12.00 – do dnia 20.07.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 21.07.2023 r. do godz. 12.00

II ETAP POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024 od dnia 21.07.2023r. do dnia 26.07.2023 r. do godz. 15.00
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się do dnia 31.07.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 01.08.2023 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od dnia 24.07.2023 r. do dnia 08.08.2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole od dnia 01.08.2023 r.  od godz. 12.00 – do dnia 04.08.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 07.08.2023 r. do godz. 12.00

2. Postępowanie rekrutacyjne na II semestr roku szkolnego 2023/2024

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024 od dnia 07.11.2023r. do dnia 21.11.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 30.11.2023 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od dnia 07.11.2023 r. do dnia 02.12.2023 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole od dnia 30.11.2023 r.  od godz. 12.00 – do dnia 05.12.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 06.12.2023 r. do godz. 12.00

II ETAP POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2023/2024 od dnia 11.12.2023r. do dnia 15.12.2023 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 05.01.2024 r. do godz. 12.00
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie od dnia 11.12.2023 r. do dnia 02.01.2024 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole od dnia 05.01.2024 r.  od godz. 12.00 – do dnia 09.01.2024 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym 11.01.2024 r. do godz. 12.00

 

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE :

Warunkiem przystąpienie do kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest ukończenie 18 roku życia i przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub średniej.

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 od dnia 01.06.2022r. do dnia 22.08.2022 r. do godz. 15.30
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 23-24.08.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 25.08.2022 r. o godz. 12:00

II ETAP POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 od dnia 26.08.2022 r. do dnia 21.09.2022 r. do godz. 15.00
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 22.09.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 23.09.2022 r. godz. 12.00

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 16.00
Tel. 43 822 44 12 , tel. kom. 883 995 076

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content