Rekrutacja

JESTEŚMY SZKOŁĄ PUBLICZNĄ,
CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ.

OFERUJEMY:

 • naukę w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym,
 • wystarczy ukończenie szkoły średniej – nie wymagamy matury,
 • kształcimy młodzież i dorosłych,
 • bezpłatne kształcenie na kierunkach cieszących się popularnością i dających duże możliwości zatrudnienia,
 • bezpłatne praktyki zawodowe pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
 • uzyskanie pełnych kwalifikacji do wykonywania wybranego zawodu,
 • otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i tzw, Europass w języku angielskim,
 • jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym,
 • współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w celu pomocy uczniom, w planowaniu kariery zawodowej i wsparcia w zakresie możliwości uzyskania środków finansowych na założenie własnej firmy,

SŁUCHACZE NASZEJ SZKOŁY PO ZDANIU PAŃSTWOWEGO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE MOGĄ PODJĄĆ PRACĘ W KRAJU ORAZ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ.

 

Zasady naboru do szkoły policealnej

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej /matura nie jest wymagana/
 • wypełniony Wniosek o przyjęcie (zakładka PLIKI DO POBRANIA)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU NA DANYM KIERUNKU,
 • AKTUALNE ZDJĘCIA ( 2 SZTUKI ).

REKRUTACJA TRWA DO KOŃCA SIERPNIA

TERMINY REKRUTACJI I SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE :

Warunkiem przystąpienie do kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest ukończenie 18 roku życia i przedłożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub średniej.

I ETAP POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 od dnia 01.06.2022r. do dnia 22.08.2022 r. do godz. 15.30
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 23-24.08.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 25.08.2022 r. o godz. 12:00

II ETAP POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE:

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2022/2023 od dnia 26.08.2022 r. do dnia 21.09.2022 r. do godz. 15.00
Weryfikacja wniosków i dokumentów przez komisję rekrutacyjną odbędzie się dnia 22.09.2022 r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych odbędzie się dnia 23.09.2022 r. godz. 12.00

DOKUMENTY MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W SEKRETARIACIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 8.00 DO 16.00
Tel. 43 822 44 12 , tel. kom. 883 995 076

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content