Aktualności
Technik weterynarii

TECHNIK WETERYNARII

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w ramach zawodu

Technik weterynarii

ROL.12 WYKONYWANIE WETERYNARYJNYCH CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH

Nauka w systemie zaocznym!!!

Nowy kierunek w ofercie Naszej szkoły! Jesteś osobą wrażliwą, opanowaną, chcesz nieść pomoc. Potrafisz szybko podejmować decyzje, interesuje Cię praca ze zwierzętami– rozpocznij naukę na kierunku TECHNIK WETERYNARII. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących,
 • wykonasz zabiegi inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonasz czynności pomocnicze dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonasz zabiegów pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt,
 • wykonasz czynności pomocnicze z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego,
 • wykonasz czynności pomocnicze w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonasz czynności pomocnicze w trakcie prowadzenia badań przed ubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • będziesz mógł pełnić nadzór sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego,
 • wykonasz podstawowe badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego,
 • będziesz mógł asystować przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji,
 • będziesz mógł pielęgnować zwierzęta przed i po zabiegach chirurgicznych,
 • przeprowadzisz szczepienia i odrobaczania zwierząt,
 • będziesz umiał przeprowadzić instruktaż w zakresie żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej,
 • poprowadzisz dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Co daje Ci ukończenie tego kursu?
Oczywiście możliwość rozwoju!

 • Kurs może rozpocząć każda osoba pełnoletnia i posiadająca wykształcenie średnie.
 • Każdy  kto ukończy kurs otrzymuje od szkoły zaświadczenie o ukończonym kursie.
 • Osoba, która zdała egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • Kursant uzyskuje tytuł Technik weterynarii jeśli posiada wykształcenie średnie i zda egzamin zawodowy w ramach kwalifikacji ROL. 11 i ROL.12

Czeka na Ciebie wiele ciekawych miejsc pracy:

 • lecznice weterynaryjne,
 • weterynaryjna inspekcja sanitarna,
 • fermy przemysłowe,
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • zakłady hodowli zwierząt,
 • nadzór sanitarno-weterynaryjny,
 • stacje hodowli zwierząt,
 • prowadzenie własnej działalności rolniczej.

ROL. 11 PROWADZENIE CHOWU I INSEMINACJI ZWIERZĄT

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content