Zamówienia publiczne

Informacja o ponownym wyborze ofert na część 3 24.04.2023 r.

Informacja o wyborze ofert 21.04.2023 r.

Informacja z otwarcia ofert 18.04.2023 r.

Informacja o przeznaczonej kwocie 18.04.2023 r.

SWZ po zmianach 11.04.2023 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ po zmianach 11.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.04.2023 r.

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – umowa na część nr 1

Załącznik nr 2a – umowa na część nr 2

Załącznik nr 2b – umowa na część nr 3

Załącznik nr 2c – umowa na część nr 4

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – formularz cenowy część nr 1

Załącznik nr 4a – formularz cenowy część nr 2

Załącznik nr 4b – formularz cenowy część nr 3

Załącznik nr 4c – formularz cenowy część nr 4

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

Informacja o przeznaczonej kwocie

Informacja z otwarcia ofert – 18.04.2023 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.12.2022 r.

SWZ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – umowa na część nr 1

Załącznik nr 2a – umowa na część nr 2

Załącznik nr 2b – umowa na część nr 3

Załącznik nr 2c – umowa na część nr 4

Załącznik nr 2d – umowa na część nr 5

Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 4 – formularz cenowy część nr 1

Załącznik nr 4a – formularz cenowy część nr 2

Załącznik nr 4b – formularz cenowy część nr 3

Załącznik nr 4c – formularz cenowy część nr 4

Załącznik nr 4d – formularz cenowy część nr 5

Załącznik nr 5 – klauzula informacyjna RODO

Zaświadczenie organu prowadzącego

Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Informacja o przeznaczonej kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

 

 

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części I

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części III

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o przeznaczonej kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31.05.2022 r.

SWZ

Szczegółowy opis zamówienia – zał. nr 2 do SWZ

Oświadczenie wykonawcy – zał. nr 3 do SWZ

Formularz oferty – zał. nr 1  do SWZ

Formularz cenowy Część I – zał. 1A

Formularz cenowy Część II – zał. 1B

Formularz cenowy Część III – zał. 1C

Wzór umowy – zał. 4A do SWZ

Wzór umowy – zał. 4B do SWZ

Wzór umowy – zał. 4C do SWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części IV

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części III

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części I

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części V

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części II

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy części I

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o przeznaczonej kwocie

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.02.2022 r.

SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ

Formularz cenowy Część I – zał. 1a do formularza oferty

Formularz cenowy Część II – zał. 1b do formularza oferty

Formularz cenowy Część III – zał. 1c do formularza oferty

Formularz cenowy Część IV – zał. 1d do formularza oferty

Formularz cenowy Część V – zał. 1e do formularza oferty

Wzór umowy – zał. nr 4A do SWZ Część I

Wzór umowy – zał. nr 4B do SWZ Część II

Wzór umowy – zał. nr 4C do SWZ Część III

Wzór umowy – zał. nr 4D do SWZ Część IV

Wzór umowy – zał. nr 4E do SWZ Część V

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części II

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części IV

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części I

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części III

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania części V

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o przeznaczonej kwocie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 07.12.2021 r.

Odpowiedzi na zapytania do SWZ – 07.12.2021 r.

Zmiana SWZ nr 1 – 07.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 30.11.2021

SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ

Formularz cenowy Część I – zał. 1a do formularza oferty

Formularz cenowy Część II – zał. 1b do formularza oferty

Formularz cenowy Część III – zał. 1c do formularza oferty

Formularz cenowy Część IV – zał. 1d do formularza oferty

Formularz cenowy Część V – zał. 1e do formularza oferty

Wzór umowy – zał. nr 4A do SWZ Część I

Wzór umowy – zał. nr 4B do SWZ Część II

Wzór umowy – zał. nr 4C do SWZ Część III

Wzór umowy – zał. nr 4D do SWZ Część IV

Wzór umowy – zał. nr 4E do SWZ Część V

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część II

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy na Część I

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o przeznaczonej kwocie

POPRAWIONY – Zał. nr 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zmiana SWZ nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

Odpowiedź na zapytanie do SWZ nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2021_BZP 00219986_01

Zmiana treści do SWZ nr 1

Odpowiedź na zapytanie do SWZ nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Szczegółowy opis zamówienia do przetargu – zał. nr 2 do SWZ

Formularz oferty – zał. nr 1 do SWZ

Formularz cenowy Część I – zał. 1a do formularza oferty

Formularz cenowy Część II – zał. 1b do formularza oferty

Wzór umowy zał. nr 4A do SWZ Część I

Wzór umowy zał. nr 4B do SWZ Część II

Plan ZP – aktualizacja 25.10.2021

Plan ZP – aktualizacja 12.07.2021  

Plan ZP na Rok 2021 – aktualizacja 24.04.2021

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021 aktualizacja 24.04.2021

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content