Aktualności
Zmiany w kształceniu Opiekuna medycznego

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje rozporządzenie, które wprowadzi zmiany w kształceniu Opiekuna medycznego. Zmiany mają dotyczyć:

  • Wydłużenia okresu nauki do 2 lat,
  • Zmiany formy kształcenia z zaocznej tylko na dzienną
  • Odstąpienia od kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Co to oznacza?

  • Kształcenia będzie dłuższe o 1 rok (obecnie nauka trwa 1 rok czyli 2 semestry),
  • Nie będzie możliwości kształcenia w formie zaocznej (weekendy co 2 tygodnie), a jedynie stacjonarnej co tydzień przez 5 dni w tygodniu,
  • Brak kwalifikacyjnych kursów zawodowych to uniemożliwienie kształcenia dla osób, które nie posiadają wykształcenia średniego.

Zmiany mają wejść w życie od 1 września 2021 roku.

 

Dlatego to jest ostatnia szansa na zdobycie zawodu Opiekuna medycznego w 1 rok.

Prowadzimy rekrutację na kierunek Opiekun medyczny jeszcze na starych zasadach, który zostanie uruchomiony od lutego 2021 roku.

Zapraszamy zarówno do:

  • Szkoły policealnej (wymagane świadectwo ukończenia szkoły średniej),
  • Na Kwalifikacyjny kurs zawodowy ( po szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej)

Kształcenie będzie prowadzone w formie zaocznej – 2 semestry (1 rok).

Zapraszamy stacjonarnie na ul. 3 Maja 7 lub rekrutacja on-line na www.edukacja.sieradz.pl

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content