Kierunek dzienny
Terapeuta zajęciowy

Czas trwania nauki4 semestry.
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej, stacjonarnej.

Chcesz poznać zagadnienia dotyczące różnych technik terapii zajęciowej? Jesteś osobą cierpliwą, obowiązkową, łatwo nawiązujesz kontakt z innymi ludźmi – rozpocznij naukę na kierunku TERAPEUTA ZAJĘCIOWY! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz tworzył indywidualne i grupowe programy terapii,
 • ocenisz sytuację społeczną i zdrowotną chorych,
 • wykorzystasz w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej,
 • poprowadzisz działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznych,
 • będzisz korelował działania terapeutyczne z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • zorganizujesz czas wolny podopiecznych.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • oddziały szpitalne,
 • domy dziennego pobytu,
 • sanatoria,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • zakłady pomocy społecznej,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • środowiskowe domy pomocy społecznej,
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • szkoły specjalne.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • odpowiedzialność, obowiązkowość,
 • gotowość współdziałania w zespole,
 • życzliwość i opiekuńczość,
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka,
 • uczciwość,
 • samodzielność, kreatywność,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres.

(d) – kształcenie odbywa się dziennie 5 dni w tygodniu
(s) – kształcenie odbywa się stacjonarnie
3 dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content