Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 212 – czerwiec 2021

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję czerwiec 2021.
Szczegółowy harmonogram z przydziałem słuchaczy do konkretnego terminu, znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu szkoły.

Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec 2021

 

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 211 – styczeń 2021

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję styczeń 2021.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń 2021

 

 

Informacja

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Wytyczne dot. przeprowadzenia egzaminów

 

 

Informacja

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym Harmonogramem egzaminów zawodowych.
Tak jak informowaliśmy wcześniej, zmianie uległ termin egzaminu dla kierunku Technik sterylizacji medycznej.

Szczegółowy harmonogram, zawierający przydziały osobowe do konkretnych zmian, zostanie przesłany słuchaczom na adresy poczty mailowej poszczególnych oddziałów.

Harmonogram egzaminów zawodowych 2020

 

 

Informacja

Informujemy, że 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej przekazał informacje o terminach egzaminów zawodowych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca.

To oznacza, że Technik weterynarii, Opiekun medyczny, Higienistka stomatologiczna, Technik usług kosmetycznych podejdą do egzaminów zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Zmiana terminu egzaminu dotyczy kierunku Technik sterylizacji medycznej.

 

 

INFORMACJA

W zawiązku z sytuacją epidemiologiczną harmonogramy egzaminów zawodowych zostaną wywieszone w szkole, ale również zostaną przekazane słuchaczom na adresy poczty mailowej poszczególnych oddziałów.

 

 

Informacja

Deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2020 należy składać
do 7 lutego 2020 roku.
Dotyczy to kwalifikacji „dwu i trzyliterowych” tj. MED.12, RL.10, RL.11, MS.04, MS.13 itd.

Absolwenci szkoły, którzy kształcili się na podstawie programowej z 2012 roku (tj. R.09, R.10, R.11 oraz pozostałe kwalifikacje „jednoliterowe”) mogą składać deklaracje przystąpienia
do egzaminu do 22 lutego 2020r.

 

 

 

 

Harmonogram przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja 201 styczeń-luty 2020

W załączeniu Harmonogram egzaminów w sesji 201

Jednocześnie informuję, że szczegółowy harmonogram z nazwiskami zdających egzamin, wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w holu na parterze.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content