Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 242 – lato 2024

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję lato 2024.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Harmonogram egzaminów w sesji lato 2024

Komunikat o przyborach pomocniczych

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 241 – zima 2024

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję zima 2024.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Harmonogram egzaminów w sesji zima 2024.

Komunikat o przyborach pomocniczych, zamieszczony jest w gablocie w holu szkoły oraz na stronie CKE.

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 232 – czerwiec 2023

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję czerwiec 2023.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec 2023.

Komunikat o przyborach pomocniczych, zamieszczony jest w gablocie w holu szkoły oraz na stronie CKE.

 

 

Harmonogram egzaminów zawodowych
w sesji 231 – styczeń 2023

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów zaplanowanych na sesję styczeń 2023.
W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem.

Harmonogram egzaminów w sesji styczeń 2023

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Zima 2023

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Zima 2023

 

Informacja

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

  • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
  • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
  • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
  • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.

Wytyczne dot. przeprowadzenia egzaminów

 

 

 

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content