Aktualności
Opiekun medyczny – nowa kwalifikacja MED.14

OPIEKUN MEDYCZNY

Czas trwania nauki3 semestry (1,5 roku).
Zajęcia odbywają się w formie: dziennej i stacjonarnej.

Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, empatyczną i odpowiedzialną, jeżeli potrafisz komunikować się z osobami chorymi, niesamodzielnymi oraz nie posiadasz kwalifikacji do opiekowania się nimi – rozpocznij naukę na kierunku OPIEKUN MEDYCZNY! Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w tym zawodzie!

Od września 2021 roku NOWA KWALIFIKACJA MED.14 ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNO-PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ!!!

W wyniku kształcenia zdobędziesz następujące umiejętności:

 • będziesz rozwiązywał problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej,
 • pomożesz osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb oraz w aktywności społecznej,
 • wykonasz zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne oraz będziesz asystował podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich,
 • będziesz współdziałał z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym,
 • udzielisz  pierwszej  pomocy,
 • będziesz współuczestniczył w planowaniu i realizowaniu planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • nauczysz się wykonywania zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych,
 •  będziesz współpracował z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonasz czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
 • wykonasz czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – metoda Hoppe.

Masz wiele możliwości podjęcia pracy:

 • szpitale,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady pielęgnacyjno -opiekuńcze,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • hospicja i zakłady opieki terminalnej,
 • praca z pacjentem w środowisku domowym.

Kierunek ten powinny wybrać osoby, które charakteryzuje:

 • obowiązkowość i odpowiedzialność,
 • zrównoważone  reakcje  emocjonalne, empatia,
 • łatwość nawiązywania kontaktów  z  ludźmi,
 • wytrwałość i cierpliwość.

Skontaktuj się z nami

?>
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu

ul. 3 Maja 7
98-200 Sieradz

tel. 43 822 44 12

e-mail:
kontakt@edukacja.sieradz.pl
Wirtualny spacer:

Nasi partnerzy

Skip to content